Sábado 05 de Maio

Viaxe 247

LUGAR: A Rioxa

HORA: 09:00

Ademais da capital Logroño (hotel) (con catedral, conxunto histórico e un interesante Museo...), visita a lugares históricos, vinculados ás veces ó Camiño de Santiago, como Sta. Mª de Nájera, Haro, mosteiros Suso e Yuso en S. Millán de la Cogolla, Sto. Domingo de la Calzada, e a alavesa Laguardia, etc, sempre en terras de bo viño.