SUXESTIÓNSInicio

Envíanos as túas suxestións, estaremos encantados de telas en conta no futuro.

 

* Datos Obrigatorios

 

Aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos personais proporcionados incorporaranse (ou actualizaranse) aos ficheiros do CLUBE CULTURAL VALLE INCLÁN. A finalidade do tratamento dos datos será a de xestionar os datos dos usuarios que accedan ao formulario de contacto da páxina web da entidade. Os datos persoais solicitados neste documento son de carácter obrigatorio, polo que a súa non cumprimentación supón a imposibilidade da súa inclusión nos ficheiros antes descritos e de cumprir coa finalidade definida no parágrafo anterior. Vde. ten dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei, que poderá exercitar mediante escrito dirixido ao responsable dos mesmos na dirección anteriormente indicada.