O CLUBE / XUNTA DIRECTIVAInicio

 
A Xunta Directiva  (marzo 2013) está formada por:

  • Presidenta: Mª Antonina Gay Parga
  • Vicepresidente: Felipe Arias Vilas
  • Secretaria: Mª Carmen Longarela Pena
  • Vicesecretario: Nilo Arias Gómez
  • Tesoureira: Mª Nely Quintas González
  • Arquiveira-Bibliotecaria: Mª Carmen Longarela Pena

 Vocais:

  • Tareixa Campo Domínguez
  • Xosé Ignacio Rodríguez Eguíbar
  • Antonio Sampaio Flores
  • José Varela Otero