Ir o contido principal
Xunta Directiva

A Xunta Directiva está formada por:

  • Presidenta: Mª Antonina Gay Parga
  • Vicepresidente: Felipe Arias Vilas
  • Secretaria: Mª Carmen Longarela Pena
  • Vicesecretario: Nilo Arias Gómez
  • Tesoureira: Mª Nely Quintas González
  • Arquiveira-Bibliotecaria: Mª Carmen Longarela Pena

 Vocais:

  • Xosé Ignacio Rodríguez Eguíbar
  • Mª Pilar Martínez Conde
  • Manuel Castiñeira Castiñeira
  • Manuel García Mel